HROU PROTI AIDS

Na naší škole proběhla na začátku února akce „Hrou proti AIDS“, která formou soutěže seznamuje žáky s tématy jako je láska, vztahy, sexualita a prevence pohlavně přenosných chorob se zaměřením na HIV/AIDS. Tento osvětový program organizujeme ve spolupráci se Státním zdravotním    Více…

Olympiáda v německém jazyce

Dne 16. 2. 2023 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Účastníci si ověřili tři ze čtyř základních jazykových dovedností – porozumění slyšenému a čtenému textu a ústní projev na vylosované téma. Z několika desítek účastníků nakonec obsadili první tři místa    Více…