Exkurze do Clarios Plastics Czech spol. s.r.o.

Dne 12. dubna 2024 navštívili žáci 3.B firmu Clarios Plastics Czech spol. s r.o. v České Lípě. Po vstupu do areálu byli účastníci exkurze přivítáni zástupci firmy a celá exkurze začala prezentací, během které byli žáci seznámeni s historií, strukturou a vývojem firmy.
Po úvodní prezentaci následovala prohlídka provozu, kde měli žáci možnost nahlédnout do praktického fungování firmy. Během této části byli žáci seznámeni s různými aspekty výrobního procesu, včetně používaných technologií a postupů zajišťujících efektivitu a kvalitu výroby, mohli také pokládat dotazy přímo ve výrobě. Součástí prohlídky byla také návštěva skladových prostor, kde žáci získali přehled o logistice a skladování produktů; bylo jim vysvětleno, jakým způsobem je zajištěna správa zásob a distribuce výrobků. Exkurze pak byla zakončena diskuzí, během které měli žáci možnost položit otázky týkající se prezentovaných témat.