Exkurze na Městský úřad Česká Lípa

V rámci spolupráce mezi Obchodní akademií Česká Lípa a Městským úřadem v České Lípě byla pro žáky prvního ročníku studia oboru Veřejná správa zorganizována přednáška z oblasti municipality. Úlohy průvodce i přednášejícího se ujala vedoucí správního odboru Bc. Dolečková, jejíž projev byl nejenom odborně erudovaný a informačně bohatý, ale také příjemný a pro žáky přínosný. Žáci se dozvěděli řadu zajímavých a praktických informací především z oblasti obecní samosprávy, které mohli konfrontovat se znalostmi a vědomostmi nabytými při výuce. Měli možnost si prohlédnout vybrané vnitřní prostory úřadu, včetně jednacího sálu, v němž se uskutečňují zasedání zastupitelstva města, a v neposlední řadě si vyzkoušet role zastupitelů. Někteří se stali předkladateli podnětů k projednání týkajících se života v České Lípě, jiní se zase ujali role názorových podporovatelů či oponentů. Všichni společně pak o předložených návrzích debatovali a posléze také hlasovali. Mimochodem vyjádřili důvěru návrhu na vybudování provozovny rychlého občerstvení McDonalds. Naopak nedali podporu na vybudování minizoo.