Sportovní výcvikový kurz 2.D na Malé Skále

V pondělí 17. června 2024 odjela třída 2.D vlakem na Malou Skálu spolu s dalšími dvěma třídami druhého ročníku. Naše třída zamířila do Autokempu Ostrov, kde postavila stany na celý týden.
Hned odpoledne jsme se vyškrábali na kopec do skalního bludiště Chléviště. V úterý jsme navštívili zámek Hrubý Rohozec, prohlédli si reprezentační sály zámku, a došli až do Turnova. V Galerii Granát jsme se podívali na to, jak se brousí drahokamy a zasazují do šperků.
Ve středu nás čekal sjezd Jizery z Malé Skály do Dolánek na kánoích. Zážitkem byl sjezd jezu hned na začátku kempu. Čtvrtek byl dnem, kdy jsme opět vyrazili do blízkých kopců a skal. Nejprve jsem navštívili skalní hrad Vranov a Pantheon. Následně jsme vystoupali až na vrchol věže zříceniny hradu Frýdštějn.
Poslední den nás už čekalo jen sbalení stanu a cesta vlakem zpátky do České Lípy.

⛺⛺⛺