Spolupráce s italskou školou

7. června 2024 jsme zakončili první fázi spolupráce se školou z italského města Alatri. Během týdenního pobytu osmi Italských žáků a dvou pedagogů se měli naši žáci možnost seznámit s italskou kulturou, tradicemi a zvyky, ale také se zúčastnit hry s názvem „Business Game“. V rámci této aktivity jsme navštívili českolipskou firmu Festool. Tam nám její zaměstnanci předvedli naprosto profesionální prezentaci firmy, strategii udržitelnosti a ukázali nám i samotný provoz. Na závěr projektu prezentovaly jednotlivé týmy výsledky své hry, ve které navrhovaly řešení pro lepší udržitelnost z pohledu životního prostředí i lidských zdrojů. Za svou práci byli účastníci oceněni certifikátem o účasti a nyní se mohou těšit na podzim, kdy pojedou do Itálie.