Krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost

Dne 10. května 2024 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost v krásné budově Technické univerzity v Liberci. Naši školu reprezentovaly tři žákyně, jmenovitě: Nela Chmelařová a Anežka Marinská z 3.C, a Veronika Vacková z 3.D. Po milém zahájení, v čele s rektorem TUL, se všichni soutěžící odebrali do zkušebních místností, kde na ně čekala porota, složená z odborníků pro konkrétní obory SOČ. Po skvělém výkonu všech našich studentek a výkonech ostatních soutěžících, se porota radila a posuzovala všechny jednotlivé práce a obhajoby. Současně také poskytla soutěžícím užitečnou zpětnou vazbu, která dodala všem studentům motivaci do budoucna na sobě neustále pracovat a získávat další cenné životní zkušenosti, které jim dodají jistou míru sebevědomí a odborných dovedností a znalostí. Naše žákyně se umístily následovně:

Veronika Vacková
1. místo – Obor Ekonomika a řízení

Nela Chmelařová
2. místo – Obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství  

Anežka Marinská
2. místo – Obor Fyzika 

Děkujeme dívkám za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.