Setkání žáků Libereckého kraje

V úterý 30. dubna 2024 se uskutečnilo setkání žáků ze středních škol Libereckého kraje na Technické univerzitě v Liberci. Cílem setkání bylo založit Krajský středoškolský parlament Libereckého kraje. Obchodní akademii reprezentovali dva žáci – Tereza Loosová z 3.D a Adam Rada z 2.C, kteří získali nejen spoustu cenných informací o fungování samosprávy ve školách či o možnosti žáků zapojit se do projektu DofE, ale také poznali žáky z různých typů škol a mohli si vyměnit své zkušenosti.