Olympiáda v ruském jazyce

Výuka cizích jazyků má na naší škole dlouholetou tradici a dosahuje velmi dobrých výsledků doložitelných řadou úspěšných účastí žáků zejména v jazykových olympiádách. Dne 14. 2. 2024 byla tato tradice naplněna i školním kolem olympiády v jazyce ruském, do kterého se přihlásilo dvanáct žáků. Účastníci si ověřili své znalosti v porozumění reprodukovaným textům a konverzací se zkoušejícími na vylosované téma. Nejúspěšnějšími žáky se v následujícím pořadím stali:

  1. místo David Žížala (3.B)
  2. místo Nela Chmelařová (3.C)
  3. místo Anna Černá (3.C).

Srdečně blahopřejeme.