Olympiáda v německém jazyce

Dne 17. ledna 2024 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Účastníci si ověřili tři ze čtyř základních jazykových dovedností – porozumění slyšenému a čtenému textu a ústní projev na vylosované téma. Z několika desítek účastníků nakonec obsadili první tři místa následující: Třetí místo obsadila Anežka Marinská ze 3. C, druhé místo Adam Rada ze 2. C a vítězkou se stala Natálie Bartoňová ze 3. B. Gratulujeme a vítězce přejeme hodně úspěchu v krajském kole.