Exkurze do České národní banky

Dne 15. prosince 2023 absolvovaly třídy 3.D a 3.C exkurzi do ČNB Praha. Třída 3.D navštívila projekt Za měnou. Tato expozice se věnuje cenové a finanční stabilitě, plynulosti peněžního oběhu a nástrojům měnové politiky. Žáci měli možnost si i interaktivní formou vyzkoušet např. vliv inflace na ekonomiku státu. Třída 3.C se zúčastnila projektu Lidé a peníze. Zde se žáci dozvěděli informace o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. Zároveň žáci měli možnost si prohlédnout nejnovější přírůstek expozice, a to unikátní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tato mince je největší zlatou mincí v Evropě a Česká národní banka ji vydala k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny.