Beseda s headhunterem

V pátek 3. listopadu měli žáci 4. E v rámci předmětu ekonomika možnost nahlédnout do oblasti personálního managementu v praxi, neboť nás navštívila Ing. Lucie Kaiserová, která se zabývá specifickou činností headhunting, a studentům detailně popsala náplň své práce. V průběhu besedy měli žáci kladením dotazů jedinečnou příležitost zjistit více informací a zajímavostí o práci headhuntera – výhody, nevýhody, finanční ohodnocení, rizikovost práce, psychická náročnost, práce s klienty a zákazníky atd..