Beseda: Energie – budoucnost lidstva

Dne 2. listopadu 2023 se žáci 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili besedy o budoucnosti energetiky. Společně s lektory z oblasti energetiky hledali odpovědi na otázky: Jak šetřit energií? Kolik spotřebujeme energie v domácnosti? Kolik spotřebujeme energie v ČR? Jaké zdroje jsou pro ČR do budoucna ideální? Jak funguje vodní, solární a jaderná elektrárna? Beseda byla doplněna praktickými ukázkami a fyzikálními pokusy (např. pokus s fotovoltaickým panelem, pokus s radioaktivitou).