Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.
V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček.
Třída 1.B zvítězila v okresním kole s 268 body, žáci 2.D s 202 body obsadili druhé místo.

Studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.