Adaptační dny 1.A, 1.B, 1.C a 1.D v Kytlici 26. – 27. září 2023

Na konci září žáci prvních ročníků absolvovali adaptační dny v Kytlici. Jejich úkolem bylo vzájemně lépe se poznat. K tomu využili nejen samotný pobyt, ale také různé aktivity, které jim připravili učitelé naší školy. Celý pobyt proběhl za krásného počasí. Na fotografiích můžete shlédnout, co všechno vlastně “vyváděli”.