Poznávací zájezd do Francie

V pátek večer odjelo několik žákyň jazykového lycea na týdenní poznávací zájezd do Francie-oblast Provence. Kromě návštěv turisticky známých a vyhlášených měst jako Marseille, Camargue či Avignon je čeká plavba lodí na Frioulské souostroví, koupání na krásných plážích či prohlídka města Arles,které patří se svými památkami na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Fotky budou vkládány průběžně.