Začátek školního roku 2023/24

Školní rok začíná dne 4. 9. 2023 v 8:00 hod. příchodem žáků do svých kmenových tříd dle rozpisu ve vestibulu školy. Po první třídnické hodině budou žáci prvních ročníků slavnostně imatrikulováni. Společenský oděv je vítán.

Těšíme se na vás!