Exkurze do Národního technického muzea a Památníku národního písemnictví

Přelom první a druhé poloviny měsíce dubna je ve středním školství známý konáním přijímacích zkoušek. Ten letošní není výjimkou. Je žádoucí zajistit uchazečům o studium pokud možno co největší klid na jednu z jejich prvních velkých zkoušek v životě. Proto v tuto dobu řada tříd vyrazila se svými učiteli na různé akce v České Lípě i jinde. Žáci třetího ročníku (3.B a 3.D) vyrazili se svými třídními učiteli Ing. Silvií Spolkovou a Mgr. Janem Hodničákem do Prahy, kde navštívili Národní technické muzeum a Památník národního písemnictví.

V muzeu, které patří mezi tuzemskou špičku ve svém oboru, si mohli prohlédnout stálé expozice týkající se dopravy, architektury, stavitelství a designu či fotografické a televizní techniky. Největšími lákadly byly bezesporu dobové parní lokomotivy, osobní automobily a motocykly i letadla. Pěší přesun mezi oběma institucemi doprovázelo deštivé a poměrně chladné počasí, takže neproběhla žádná další zastávka až na jednu výjimku, kterou byla osobní kontrola všech účastníků při vstupu do areálu Pražského hradu. Je fajn, že dnes už to je historie, která symbolicky uzavřela éru bývalého prezidenta.

Památník národního písemnictví ve Strahovském klášteře stojí jistě za návštěvu. Bohužel standardní a cenově dostupná vstupenka pro žáky středních škol umožňuje pouze nahlédnout do ikonických prostor knihovny, v níž jsou umístěny skvosty, které mapují vývoj literatury a knižní kultury v českých zemích. I tak ale návštěva této naší významné instituce stála za to.

Věřím, že se všem zúčastněným návštěva NTM a PNP líbila a přinesla zajímavé poznatky, které budou moci zúročit nejenom ve škole. Děkuji všem žákům za slušné chování během celé akce a kolegyni Ing. Spolkové za spoluorganizaci.

Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS.