Výprava 2.A za čokoládou

Studenti třídy 2.A v rámci odborných předmětů absolvovali exkurzi do výrobny čokolády MANA čokoládovna Krásná Lípa. Na místě měli možnost seznámit se s netypickou formou sociálního podnikání, a to sociálním družstvem. Celá přednáška byla doplněna ochutnávkou a malou exkurzí do samotné výrobny čokolády. Snahou školy je posilovat odborné kompetence studentů formou porovnání praxe s teorií.