Tyjátr na hradě se vydařil!

Dlouho a pečlivě plánovaná divadelní přehlídka mladého divadla v kouzelných exteriérech hradu Lipý se vydařila! Více než půl roku se členové Divadelního klubu mladých věnovali náročné přípravě tohoto festivalu, a to jak po stránce výběru souborů –  amatérských i profesionálních, divadelních i hudebních; finančního zajištění – grant Libereckého kraje, sponzorské příspěvky; materiálního a propagačního zajištění, ale celá ta usilovná námaha stála za to. Ve dnech 19. 5. a 20. 5. 2023 se do areálu hradu a CTT sjely divadelní soubory z Prahy, Mostu, Loun, Litoměřic, Suchdolu nad Lužnicí, které doplnily domácí soubory – DKM Česká Lípa a LDK Libertin. Hudební složku zajistily kapely Školy rocku, Maddie Glass a Hluchá parta ZUŠ Česká Lípa, DDM Libertin připravilo animační program pro aktivity dětí.

Velký dík za podporu patří Libereckému kraji, Městu Česká Lípa, Kultuře Česká Lípa, Obchodní akademii Česká Lípa, DDM Libertin, ZUŠ Česká Lípa a všem dalším, kteří pomohli dobré věci, všem našim věrným divákům. Těšíme se na příští ročník, snad se sluníčko bude smát stejně jako letošní rok.