Exkurze do CHKO

V úterý 16. května vyrazili studenti třídy 2.A na exkurzi do CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Svoji dopolední procházku započali v Zahrádkách nedaleko Novozámeckého rybníka, kde viděli spoustu zajímavých rostlin a živočichů. Poté pokračovali přes Karasy, kde stojí pozorovatelna vodního ptactva. Tam strávili pár desítek minut pozorováním NPR Novozámecký rybník. Později pokračovali dále kolem biofarmy a rozkvetlých luk až na vlakové nádraží v Jestřebí, odkud se vrátili vlakem zpět do České Lípy.