DLOUHODOBÁ PRAXE V ZAHRANIČÍ ERASMUS+

Žáci třetích ročníků se mohou nově přihlašovat na výběrové řízení pro zájemce o dlouhodobou praxi, která se uskuteční od poloviny června do poloviny září v Dublinu. Díky programu Erasmus plus bude mít vybraný účastník hrazeno ubytování, dopravu a pojištění. Prosíme zájemce (pouze letošní třeťáky, kterým bude v době konání praxí 18 let a více) o odevzdání přihlášek a motivačních dopisů nejdéle do 28. 2. 2023. Motivační dopis musí splňovat formální pravidla motivačního dopisu.

Přihláška