Den válečných veteránů – 11. listopad 2022

Den válečných veteránů si žáci naší školy již tradičně připomněli společně s Vlastivědným spolkem Českolipska, Klubem vojenské historie, Jednotou československé obce legionářské, Okresním výborem Svazu bojovníků za svobodu a zástupci města Česká Lípa, v čele se starostkou Ing. Jitkou Volfovou, která ve svém projevu vyzvedla i význam tohoto dne ve světle současných tragických válečných událostí na Ukrajině. 11. listopad je věnovaný památce válečných veteránů a slaví se celosvětově, v České republice pak od roku 2004. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku připomínající padlé vojáky za 1. světové války. Pietní vzpomínková akce se konala na náměstí Osvobození symbolicky od 11 hodin a 11 minut a byla doprovázena vystoupením mladých bubeníku ze Základní umělecké školy v České Lípě. Účastníci ocenili účast obyvatel města i žáků naší školy, kteří na vzpomínkovou akci přišli a památku všech, kteří položili svůj život za mír a svobodu, tak uctili!