Návštěva odborníka na naší škole – Erasmus plus

Všechny ročníky oboru Veřejnosprávní činnost měly tento týden možnost se seznámit s fungováním státní správy na Slovensku. Naši školu totiž díky programu Erasmus plus navštívila Mgr. Judita Hlaváčová, která pracuje jako samostatný odborný referent na městském úřadě v Kamenici nad Hronom.

Během jejích přednášek a následných diskuzí měli žáci možnost porovnat fungování veřejné správy v České republice a na Slovensku a dozvědět se informace o společné historii.

Naše škola plánuje v budoucnu realizovat odborné praxe žáků třetích a čtvrtých ročníků na Slovensku, a tak si budou moci někteří tyto informace ověřit přímo v praxi.