Harmonizační dny žáků prvního ročníku

Ve dnech 21. – 23. září 2022 se žáci 1.A, 1.B, 1.C a 1.D zúčastnili harmonizačních dnů v Kytlici. Účelem bylo nejen poznat se mezi sebou ve třídě, ale také poznat se s žáky ostatních tříd a dalšími učiteli. Zimu a občasný déšť zaháněla dobrá nálada, zábava, naplánovaný program a “lovení signálu”. Žákům děkujeme za spolupráci, rozumné chování, ale i pobavení učitelů. A teď již k tomu nejlepšímu, co bylo k vidění.