Divadelní klub mladých přijme nové členy do svých řad!

Divadelní klub mladých přijme nové členy do svých řad!

Nabízíme:

  • realizaci divadelních představení pro dětského i dospělého diváka
  • kreativitu, seberealizaci, získání schopnosti komunikace, posílení sebevědomí
  • účast na divadelních přehlídkách v České republice
  • skvělý kolektiv

Vítána:

  • hlasová kultura (způsob vyjadřování, artikulace)
  • muzikálnost (zpěv, hudební nástroj)
  • pohybové schopnosti
  • zkušenosti v oblasti divadla

www.divadelniklubmladych.cz

Ing. Ivana Bufková