Staň se zastupitelem

V rámci spolupráce mezi Obchodní akademií Česká Lípa a Městským úřadem v České Lípě byly pro žáky prvního a druhého ročníku studia oboru veřejná správa zorganizovány přednášky z oblasti municipality. Úlohy průvodce i přednášejícího se ujala vedoucí správního odboru Bc. Dolečková, jejíž projev byl nejenom odborně erudovaný a informačně bohatý, ale také příjemný a pro žáky přínosný. Akce se uskutečnily ve dnech 7. a 8. června 2022. Žáci se dozvěděli řadu zajímavých a praktických informací především z oblasti obecní samosprávy, které mohli konfrontovat se znalostmi a vědomostmi nabytými při výuce. Měli možnost si prohlédnout vybrané vnitřní prostory úřadu, včetně jednacího sálu, v němž se uskutečňují zasedání zastupitelstva města, a v neposlední řadě si vyzkoušet role zastupitelů. Někteří se stali předkladateli podnětů k projednání týkajících se života v České Lípě, jiní se zase ujali role názorových podporovatelů či oponentů. Všichni společně pak o předložených návrzích debatovali a posléze také hlasovali. Mimochodem vyjádřili důvěru návrhu na rekonstrukci a revitalizaci budovy kulturního domu. V případě žáků třídy 2.D se tak v krátké době jedná již o druhou návštěvu státní, resp. samosprávné instituce (minulý týden zavítali do Poslanecké sněmovny PČR).

Ing. Petra Dvořáková a Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS., učitelé veřejné správy