SMOKEMAN zasahuje

Ve čtvrtek 19.5.2022 se třídy 1. C a 2. E zúčastnily velmi zajímavého projektu na náměstí TGM v České Lípě. Pracovníci energetického centra VŠB-TU Ostrava zrealizovali interaktivní show, jejímž cílem bylo formou her, soutěží a praktických ukázek předat co nejvíce informací z oblasti energetiky. Praktické ověřování přírodních zákonitostí bylo podáno zábavným stylem a studenti měli možnost se sami aktivně zapojit, čehož dobrovolně a s radostí využili.