INFORMAČNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Srdečně zveme rodiče žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 na informační schůzku, která se bude konat pro všechny obory dne 2. června 2022 od 16:00 hodin v budově školy.
S sebou na schůzku přineste, prosím, vyplněný dotazník, který naleznete ZDE.

Program:

1. informace o studiu, harmonogram školního roku, výuka cizích jazyků;

2. informace o Sdružení rodičů a přátel školy;

3. různé;

4. odpovědi na dotazy.