Plísně pod mikroskopem

V rámci programu přírodovědného vzdělávání Libereckého kraje NAKAP a spolupráce středních a základních škol jsme 5. 4. na půdě Obchodní akademie přivítali žáky 8.tříd ZŠ Pátova. Na programu dne byla práce s mikroskopy.

Po seznámení s praktickou obsluhou mikroskopu a s hotovými preparáty si žáci připravovali své vlastní vzorky z nabídnutých potravinových plísní. Naučili se rozeznávat tři základní typy vřeckovýtrusných hub – kropidláka, štětičkovce a plísně paličkové. Práce se dařila, některé preparační vzorky byly skutečně výborné.

V závěru tříhodinového laboratorního cvičení si žáci vyplnili test a kvíz, téma křížovky se týkalo využití kulturních plísní v průmyslových oborech.