Beseda se zástupci Policie ČR

Dne 23. března 2022 navštívili zástupci Policie ČR naši školu za účelem seznámit žáky s náplní práce policistů. Žákům se dostalo poučení o tom, za jakých podmínek mohou začít pracovat u PČR a co je v tomto zaměstnání může čekat. Součástí besedy byla názorná ukázka výjezdové jednotky, která žákům umožnila vyzkoušet si jejich vybavení a zodpovídala dotazy žáků.

Beseda byla velmi zajímavá a přednášející poutavou a názornou formou motivoval žáky k rozšíření rad Policie ČR.