Školní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost 

Dne 1. března proběhlo školní kolo 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Do školního kola bylo nominováno 15 prací. Do krajského kola postoupilo 5 studentů: Adéla Dvořáková (3. C) s prací „Třídění komunálního odpadu a jeho zpracování“, Vojtěch Kříž (3. C) s prací „Jak vhodně investovat volné peněžní prostředky?“, Štěpánka Ronešová (3. C) s prací „Cenová úroveň biopotravin“, Matyáš Saidl (3. C) s prací „Ekonomicko-organizační zajištění soutěže“ a Eliška Jedličková (3. D) s prací „Nadace“. Porota také udělila speciální cenu poroty studentce 1. ročníku Adéle Řehořkové za práci „Zámek Zákupy a jeho využití v cestovním ruchu“. Studentům gratulujeme a v krajském kole přejeme mnoho úspěchů.