Exkurze do českolipského muzea

Dne 24. 3. 2022 žáci 1.C a 2.E navštívili prostory Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Během prohlídky s průvodcem se dozvěděli mnoho nových informací a rozšířili si jak přírodovědné, tak historické znalosti v rámci následujících expozic: svět hmyzu a pavoukovců, svět moří a oceánů, exotičtí živočichové z celého světa, geologie, poklady z depozitáře, knihařská dílna, kovářství či těžba uranu na Českolipsku.