Školní kolo v uměleckém přednesu poezie a prózy (Wolkrův Prostějov 2022)

V úterý 25. 1. 2022 ve 14.45 h  proběhne v aule školní kolo v uměleckém přednesu poezie a prózy, kterého se zúčastní se studenti  1. – 4. ročníků OA.

Nejlepší výkony budou po právu oceněny a jejich nositelé nás budou reprezentovat na okresním kole, které se uskuteční 11. 2. 2022 v DDM Libertin v České Lípě.

V této vyšší soutěži se budou konfrontovat studenti středních škol Českolipska.