Vánoční výlet do Národního muzea v Praze

Studenti prvních a druhých ročníků využili v rámci evropského projektu Šablony 2020 možnost navštívit nově zrekonstruované Národní muzeum v Praze. Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Silným zážitkem pro studenty byla prohlídka interaktivního tunelu, ve kterém se virtuálně prošli dějinami našeho státu. Po velmi zajímavé prohlídce následovala procházka Prahou umocněná vánoční atmosférou.