Exkurze na matriku

Dne 7. 12. 2021 žáci třídy 3.D navštívili v rámci předmětu veřejná správa Městský úřad v České Lípě. V zasedací místnosti je přivítala paní Bc. Petra Dolečková, vedoucí správního odboru. Studentům na mnoha příkladech z praxe poutavou formou přiblížila činnost celého oddělení, pohovořila o matrikách, evidenci obyvatel, rodných číslech a trvalém pobytu.

Žáci měli možnost si také prohlédnout matriky narození a úmrtí z 18. století, a knihu manželství z 2. světové války. Nakonec si vyzkoušeli vyplnit formulář „Rodného listu“ a „Oddací list“ a zúčastnili se fiktivního svatebního obřadu, který si pro ně paní Bc. Petra Dolečková připravila.

Děkujeme za ochotné zodpovídání dotazů našich žáků a za přínosné a zajímavé vyučovací hodiny na Městském úřadě.