Konzultace ve dnech ředitelského volna

Rozpis učitelů, kteří budou ve škole k dispozici v době vyhlášeného ředitelského volna:

pondělí 25. října 2021: Bu, Fr, Gr, Ka, Kp, Kr, Ld, Pk, Pr, Rc, Re, Rü, Rž, St, Vo

úterý 26. října: 2021 Do, Fr, Gr, Kp, Pk, Pt, Rc, Rü, Sp, St, Vl