MODUS – exkurze

4. října 2021 a 5. října. 2021 žáci tříd 4. A a 4. B navštívili českou firmu MODUS spol. s r. o., výrobní závod Česká Lípa. S výrobou svítidel firma začala v roce 1994 a stala se největším výrobcem svítidel na českém trhu a jedním z nejvýznamnějších ve střední Evropě.

Žákům věnoval svůj čas vedoucí výroby pan Martin Tuček. Ochotně popovídal o struktuře, vývoji a fungování firmy. Po úvodní prezentaci, kde se studenti dozvěděli plno zajímavých informací, si mohli projít celý výrobní závod, a mohli tak propojit a prověřit své teoretické znalosti v praxi.