Exkurze do archívu

Dne 14. 10. 2021 navštívili žáci třídy 3.D v rámci předmětu Veřejná správa a Statistika Státní okresní archiv v České Lípě. V badatelně studenty přivítal pan Mgr. Michal Rádl. Stručně popovídal o chodu a činnosti archivu v našem městě a ochotně odpovídal i na jejich dotazy.  Poté následovala prohlídka budovy a dokumentů: přes příjem, archivy a digitalizační místnost přešli studenti do knihoven a klimatizovaného depozitáře, kde jim pan Rádl ukázal takové zajímavosti, jako například archivní písemnosti ještě na pergamenech, pečetidla nebo nejstarší českolipskou listinu s pečetěmi z roku 1381.

Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá, poutavá a poučná.