Projektový den mimo školu

Další třídy naší školy využily možnost Projektového dne mimo školu financovaného v rámci Šablon 2020. Tentokrát žáci 4.B a 4.C navštívili společnost Český porcelán, a. s. v Dubí. Prohlédli si expozici porcelánu, kde se dozvěděli informace o historii firmy a prohlédli si tradiční i moderní výrobky. Nejzajímavější byly samozřejmě výrobky s tradičním dekorem „cibuláku“. Promítnutý film jim přiblížil postup výroby od přípravy základních surovin až po konečnou úpravu porcelánových výrobků. Pro žáky byl dále připraven workshop, takže si každý mohl vyrobit svůj hrneček s vlastním dekorem.