Soutěž “Spotřeba pro život”

3 týmy naší školy se zúčastnily třináctého ročníku studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové vydání spotřebitelského časopisu. Museli přitom seznámit své čtenáře s tím, jaká rizika na ně číhají při neodpovědném používání sociálních sítí. Ze zpracovaných soutěžních časopisů vybrala odborná porota pět časopisů a našemu týmu, ve složení Kristýna Gabrielová, Hana Procházková a Miroslav Veselý (všichni ze 2.B),  se podařilo získat 4. místo, což společnost dTest ocenila věcnými cenami.  I zbylým dvou týmům patří velké poděkování. Jedná se o tým ze 2.B ve složení Natálie Tyrpeklová, Veronika Peterová a Adarbat Anuran a tým ze 3.A ve složení Karolína Rücklová, Jan Žižka a Adam Krecl.

CSP01

Obrázek 1 z 4