Povinnosti uchazečů u přijímacích zkoušek

Kromě povinných respirátorů, dezinfekce rukou a stanovených rozestupů Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden (i laickou osobou) v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit.

Uchazeč musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu.

Pokud uchazeč testování odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku konat.

Pokud bude mít uchazeč pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Absence dokladu o negativním výsledku testu je vždy relevantním důvodem omluvy a uchazeč má právo zúčastnit se náhradního termínu přijímací zkoušky.