Nabídka pracovních míst

Přijmeme  od 1. 9. 2021  učitele

  1. Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika)
  2. Matematika
  3. Zeměpis
  4. Tělesná výchova

Plný pracovní úvazek.
Plat dle stupnice platových tarifů a započitatelné praxe.

Specializace:
Od uchazeče požadujeme splnění podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.

Kontakt: Ing. Lád, – ředitel školy,  tel. 778 544 007,  životopis zasílejte na rlad@oacl.cz