Adaptační kurz 1. B

Počátek nového školního roku je pro žáky prvních ročníků, kteří se začínají sžívat s novým prostředím, spolužáky a učiteli, spojen s konáním adaptačního kurzu. Ani letos tomu nebylo koronaviru navzdory jinak. Je však pravdou, že současná situace a s ní spojená opatření měla vliv na pojetí kurzu, takže nebylo možné s žáky vycestovat na vícedenní pobyt za hranice města ani využít prostředků veřejné dopravy. Přesto všechno měli žáci třídy 1.B možnost se mezi sebou navzájem poznat a položit pomyslné základy party, která bude držet při sobě a táhnout za jeden provaz, a to neformálním způsobem mimo budovu školy, kterou si v nadcházejících týdnech, měsících a letech užijí dosyta. Ve čtvrtek 3. září se třída společně se svým třídním učitelem vydala za krásného slunečného počasí na zhruba 11km výlet k branám Pekla. Ne toho pohádkového, ale toho v údolí Robečského potoka. Cílem se stala Skautská skála, kde se každý z žáků představil, popovídal o svých koníčcích, místech, kam by se v životě rád podíval,  a také o důvodech, proč si k dalšímu studiu vybral obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky. Těm pochopitelně dominoval zájem o studium cizích jazyků, jako je angličtina, němčina, ruština, ale také třeba španělština. Druhý den, pátek 4. září, se nesl v duchu seznamování s chodem a prostředím školy, školními akcemi a rituály, důležitými dokumenty, školním informačním systémem apod. Věřím, že adaptační kurz splnil svou roli a žákům poskytl prostor pro vzájemné seznámení, čímž jim usnadnil vstup do středoškolského vzdělávání.

Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS., třídní učitel 1.B