Adaptační kurz 1.E

Ve dnech 3. a 4. září 2020 se žáci 1. E zúčastnili adaptačního kurzu. Ve čtvrtek strávili den v prostorách školní budovy, kde došlo ke vzájemnému poznání celého kolektivu prostřednictvím připravených seznamovacích her, kterých se účastnila celá třída. V pátek se žáci přesunuli pěšky k Restauraci U Kerama, kde využili sportoviště pro nohejbal a plážový volejbal. Po sportovních zápasech následovalo občerstvení a návrat domů.

Adaptační dny byly velmi zajímavé a přínosné, studenti poznali nejen své nové spolužáky, ale i více sami sebe.