Seznamovací dny v 1. ročnících

V prvním školním týdnu proběhly seznamovací dny v 1. ročnících. Studenti z 1. A strávili krásný den plný seznamovacích her a povídání ve volnočasovém areálu v Dubici.

1. C strávila den v městském parku, kde se nejen navzájem seznámili, ale také si nastavili pravidla třídy a zahráli různé hry zaměřené na budování týmového ducha ve třídě.

Adaptačního kurz 1. D proběhl rovněž v krásném parku nedaleko školy. Pro vzájemné poznání celého kolektivu připravila třídní učitelka seznamovací hry, kterých se zúčastnila celá třída.

20200904_095134

Obrázek 1 z 8