Informační schůzka pro rodiče žáků I. ročníku

Schůzky se konají 3. září 2020 od 16:30 hodin v budově školy.