Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2020

Vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.