Informace k organizaci přípravy na maturitní zkoušky

Od 11. května 2020

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Podmínky pro osobní přítomnost žáků ve škole se řídí materiálem vydaným MŠMT dne 30. 4. 2020.
Tento materiál (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky.

Základní informace:

 • Žáci vstupují a opouští budovu školy výhradně bočním vchodem z ulice Paní Zdislavy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Doba příchodu a odchodu je dána rozpisem konzultací (případně individuálně domluvenou konzultací), který je dostupný v programu Bakaláři a na webu školy.
 • Do areálu školy vstupují nejdříve 15 min. před zahájením konzultace. Opouští nejdéle do 15 min. po jejím ukončení.
 • Při prvním vstupu žáci podepíší Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Zároveň převezmou antibakteriální gel, který budou používat k osobní dezinfekci. Před odchodem z budovy jej zanechají ve své skříňce.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Pokud žák vykazuje – pociťuje některý z možných příznaků COVID-19 je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat (vyučujícího, dohled, vedení školy).
 • Používání roušek, resp. povinného zakrytí úst a nosu:
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Neodhazuje ji do odpadkových košů, ale odnáší mimo budovu.

Informace ke klasifikaci, vydání vysvědčení a konání maturitních zkoušek

 • Budou zveřejněny neprodleně po vydání příslušných vyhlášek MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..