Oznámení o konání voleb do Školské rady

Oznámení o konání voleb do Školské rady Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Volební komise Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem Libereckého kraje pro volby do školských rad oznamuje podmínky konání voleb do Školské rady Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422:

 1. Volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady se uskuteční 29. listopadu 2017 od 13:00 do 16:00 hod. v Informačním centru Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 (učebna IC, přízemí). Volby pedagogů tentýž den.
 2. Voleným členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, souhlasí s kandidaturou a byla řádně zvolena.
 3. Voleným členem školské rady může být pouze pedagog a oprávněná osoba – zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
 4. Navrhovatelem kandidáta (i kandidátů) může být každý zletilý občan, který podá návrh nejpozději do 14. listopadu 2017 řediteli Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace.
 5. Návrh kandidáta musí obsahovat:
  a) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,
  b) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,
  c) podpis navrhovatele.
 6. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti.
 7. Listina kandidátů bude vyvěšena od 15. listopadu 2017 ve vestibulu Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 a na www.oacl.cz – aktuality.
 8. Hlasovací lístky budou k dispozici v den voleb v místě jejich konání. Hlasování je tajné. Na hlasovacím lístku mohou být zatrženi pouze dva kandidáti. Hlasovací lístek je neplatný, jsou-li zatržena více než dvě jména kandidátů, je-li zcela přetržený, je-li neupraven.
 9. Platí pravidlo
  – jeden zákonný zástupce na jednoho nezletilého žáka,
  – každý oprávněný volič má pouze jeden hlas.
 10. Vyhlášení výsledků voleb bude provedeno vyvěšením ve vestibulu Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace a na www.oacl.cz – aktuality.
 11. Volič je povinen prokázat svoji totožnost členům volební komise, není-li přítomnému členu volební komise osobně znám.
 12. O pořadí kandidátů rozhoduje počet získaných hlasů. Členy školské rady se stávají první dva s nejvyšším počtem hlasů. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanovuje losem.
 13. Funkční období školské rady je tříleté.

Toto oznámení je zároveň výzvou k podání návrhů kandidátů do Školské rady Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace.

Česká Lípa 20. října 2017

Ing. Rostislav Lád
ředitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..