Potvrzení o studiu

Vyplňte formulář, stiskněte tlačítko ODESLAT, vytiskněte PDF dokument a nechte v kanceláři školy potvrdit.